Novelec

Novelec

CONTACTREINIGER

Voor alle elektrische en elektronische toepassingen.

Hoog penetratievermogen, snelle verdamping zonder residu.

Corrodeert niet - veilig op de meeste lakken en kunststoffen.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Beschrijving

 • Een krachtige contactreiniger die geen gechloreerde oplosmiddelen bevat.
 • Verdampt snel en laat geen residu na op het oppervlak.
 • Veroorzaakt geen corrosie op contacten of componenten.

Toepassingen Novelec

 • reinigt veilig alle soorten elektrische en elektronische onderdelen, apparaten en toestellen in de telecommunicatie, transport, voedings- en chemische industrie.
 • voor het reinigen van printplaten, motoren, relais, regelbare weerstanden, draai- en tuimelcontacten, alternatoren, schakelaars, ... .

Gebruiksaanwijzing

Vóór gebruik op kunststof de bestendigheid testen.

Technische Informatie

Novelec
Novelec

CONTACTREINIGER

 • Samenstelling: koolwaterstoffen, alkanen, hexanen en cyclische stoffen.
 • Vorm: heldere, kleurloze vloeistof.
 • Densiteit: +/- 0,7 kg/dm³.
 • Kleur: transparant.
 • Geur: kenmerkend.
 • Vlampunt: < 0°C.
 • Dampspanning bij 20°C (hPa): 190.
 • Oplosbaarheid in water: gedeeltelijk.
 • Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.