Novairco Stop

Additieven
Novairco Stop

DICHT AIRCOLEKKEN

Zowel in metalen als rubberen onderdelen.

Permanente herstelling.

Dicht meerdere lekken in één behandeling.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Beschrijving

Novairco Stop is toepasbaar op alle airco’s en koelinstallaties, ongeacht het gebruikte gas. Novairco Stop vernieuwt rubbers, o-ringen, pakkingen, ... .

Gebruiksaanwijzing

 • Ga na of er genoeg gas in het aircosysteem zit, vul bij indien nodig en controleer de werking van de compressor. Als de installatie werkt is het aanbevolen de druk na 24 uren terug te controleren, alsook de werking van de airco-installatie. Als er klein drukverlies vastgesteld wordt maar de compressor nog werkt is er een herstelbaar lek.
 • Ledig en ontlucht de airco-installatie (door vacuum te trekken), vervang de vochtfilter en vul de installatie met gas en smeermiddel tot de compressor kan functioneren.
 • Schroef de vulslang op de Novairco Stop bus en doorprik de bus door middel van de naald die zich in het kraantje bevindt.
 • Bevestig bij stilstaande motor en airco de vulslang op de lagedrukpoort van de aircoinstallatie en open de kraan zodat er gas van de installatie in de bus vloeit.
 • Start de motor en zet de airco-installatie op maximum, zo werkt de compressor en zal de inhoud van de Novairco Stop bus in het systeem gezogen worden. Hou de bus ondersteboven tot ze helemaal leeg is.
 • Ontkoppel de vulslang van de lage druk poort en vervolledig de vulling met het nodige gas.
 • Laat de airco-installatie gedurende een twintigtal minuten op maximum draaien om Novairco Stop optimaal vermengd wordt met het gas.

Technische Informatie

Novairco Stop
Additieven
Novairco Stop

DICHT AIRCOLEKKEN

 • Fysische toestand: vloeistof.
 • Kleur: rood.
 • Geur: heel zwak.
 • pH waarde: neutraal.
 • Wateroplosbaarheid: niet.
 • Relatieve dichtheid: 0,99.
 • Viscositeit: 28CP (20°C).
 • Dampdichtheid: 2,4 (lucht: 0).
 • Vlampunt: 11,00°C.
 • Kookpunt: 27°C.
 • Dampdruk: >1,10 bar.
 • Zelfontstekingstemperatuur: +350°C.
 • VOC: 40%.
 • Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Novairco Combi Pack -
Novairco Combi Pack