XPR-100 Adhesive Remover

XPR-100 Adhesive Remover

VERWIJDEREN VAN LIJM EN KIT

Krachtig en milieuvriendelijk.

Geurloos, onbrandbaar en tot negen maanden herbruikbaar.

Sterker dan vluchtige solventen.

Bekijk technische gegevens
Beschikbare verpakkingen en kleuren

Algemene info

Waarom perfect voor de vakman?

Beschrijving

 • Penetreert en weekt los waar nodig, zelfs uitgeharde lijm en lijmsporen.
 • Is niet corrosief, niet irriterend en niet brandbaar dus veilig te transporteren, te stockeren en te gebruiken.
 • Is zuinig in gebruik door zijn kracht en zijn 9 maanden herbruikbaarheid in spoel- en dompelbakken.

Gebruiksaanwijzing

 • Aanbrengen op het vervuilde oppervlak en laten inwerken.
 • Vervuiling afwrijven en de handeling herhalen indien nodig. 
 • Steeds overvloedig spoelen met water alvorens te drogen.

XPR-100 is vettig en traagverdampend zodat een langere werkingstijd kan waar het nodig is. Voor het verlengen van de werktijd op verticale toepassingen kan XPR-100 ingedikt worden met Novatio Megatix.

Bij twijfel aan de sterkte van de ondergrond eerst testen op een weinig zichtbare plek. Door vervuiling te laten bezinken kan XPR-100 negen maanden lang herbruikt worden. Vervuild product als chemisch afval behandelen.

Technische Informatie

XPR-100 Adhesive Remover
XPR-100 Adhesive Remover

VERWIJDEREN VAN LIJM EN KIT

 • Basis: acetal oplosmiddel.
 • Vorm: vloeibaar.
 • Kleur: transparant.
 • Moleculair gewicht: 164,2.
 • Smeltpunt: < -65°C.
 • Beginkookpunt: +210°C.
 • Dichtheid: 0,9921 (20°C).
 • Dampspanning bij 20°C: 0,0225 bar.
 • Oplosbaarheid in water: 100%.
 • Vlampunt (ASTM D 92): 92°C.
 • Vlampunt (ASTM D 93): 88°C.
 • Zelfontbrandingstemperatuur: +210°C.
 • Verdampingssnelheid: 17,38 (vergelijkingspunt: Butyl acetaat=1).
 • Houdbaarheid: 18 maanden, droog, koel en vorstvrij.